Tisztelt Olvasó! Tudja Ön, mit jelent ma politikailag inkorrektnek lenni? Ha erre a kérdésre „nem” a válasz, akkor szeretettel ajánlom Önnek a PIP-et. A   publicisztika   egy   olyan   műfaja   a   nyomtatott   sajtónak,   amelynek   megírása,   olvasása   és   értelmezése   széleskörű   politikai   tájékozottságot,   értelmi   és   érzelmi   intelligenciát igényel,   mindeközben   szórakoztató.   Ez   a   reméljük   nem   kihalásra   ítélt,   minőségi   műfaj   sokkal   jobban   fejleszti   az   ember   kritikus   gondolkodását,   a   racionális   értékítéletet,   a felszín alatti valóság érzékelését, mint bármilyen televíziós vagy rádiós műfaj, hiszen hagy időt a „befogadó” félnek az információk feldolgozására. Politikailag   inkorrektnek   lenni   nem   azt   jelenti,   hogy   a   politikát   vagy   egymást   hibáztatjuk   a   sérelmeinkért.   Épp   ellenkezőleg!   A   kommunikációnak   e   formája   ma   egyet   jelent   a nemzeti akarat érvényesítésével, a szuverenitásunkért folytatott szellemi küzdelemben. A   PIP   egy   új   történelmi   kor   hírnöke.   Egy   új   magyar   politikai   tudatosságé,   amelyben   bizalommal   és   szeretettel   támogatjuk   vezetőinket,   hiszünk   a   magyar   politikában.   Híd   a politika és a közvélemény között. Az utolsó aranyhíd. Szeretem a politikát! Nem   szükséges   állandóan   a   múltban   keresnünk   hőseinket,   mert   ők   a   jelenben   is   léteznek.   Csak   akkor   nem   vesszük   észre   ezt,   ha   értékítéletünk   nem   racionális,   és   nem érzékeljük a felszín alatti valóságot. Korszakváltás   történt   a   magyar   történelemben,   amelyet   Orbán   Viktor,   Magyarország   miniszterelnöke   indított   el.   Pártja   immár   a   harmadik   kormányzati   ciklusát   tölti,   a   magyar állampolgárok jelentős többségének támogatását élvezi. Azon munkálkodom a saját hatáskörömön belül, hogy az egységes magyar gondolkodás erősödjön. Orbán   Viktor   nemzetközileg   elismert   politikus.   Munkásságát,   tartását,   karizmáját   világszerte   figyelik,   követik,   irigylik.   Ennek   ellenére   azok,   akik   nem   tájékozottak   a   hazai   és   a világpolitika   témájában,   elutasító   és   durva   kritikákat   fogalmaznak   meg   Magyarország   Kormányáról,   és   a   magyar   miniszterelnökről.   Valahányszor   ez   történik,   azzal   a   magyar társadalom nagyobbik részének méltóságát is megsértik. A középszerűség ma a legnagyobb ellensége a magyar egységnek. A politika formálja az életünket, és mi formáljuk a politikát. Megdöbbentő, hogy ma a magyarság 44%-ának nincs politikai meggyőződése! Aki a hazájáért nem vállal felelősséget, az saját magáért sem teszi!   Magyarország stabil! A többi országhoz képest hazánk megőrizte európai méltóságát. A magyar ember szabad, nálunk valódi demokrácia van és a magyar politika a kormánypártnak köszönhetően  a magyar érdekek mentén működik. Hazánknak saját nemzeti alaptörvénye, ezáltal jogbiztonsága van. A magyar miniszterelnök korszakváltó politikája, a Visegrádi Négyek együttműködése és a közép-kelet-európai demokráciáink,  a kontinens történelmének legnagyobb büszkeségei! A liberális hazai és világsajtó hazug kakofóniájában kívánok az igazságra fókuszálni, ebben a szellemiségben alkottam meg a PIP-et. A   PIP   részeként,   a   Gondoljuk   tovább!   rovatban   összegyűjtöttem   azokat   a   rövid   idézeteket,   amelyek   zseniálisan   összegzik   a   jelenkori   történelem   legfontosabb   tudnivalóit.   Ide folyamatosan kerülnek majd új gondolatok. Zsenik fontos mondatai. Ugyanakkor,   a   2011.   április   25-én   életbe   lépett   korszakalkotó   dokumentum,   Magyarország   Alaptörvénye   szintén   elérhető   a   PIP-en.   Azoknak,   akiknek   kedvenc   elfoglaltságuk   a politikusokat szidalmazni, meleg szeretettel ajánlom a Fidesz-kormány érdemei című részt, fussák át néhányszor, tekintsük át együtt, mi is történt itt az elmúlt esztendőkben. A    politikailag    inkorrekt    publicisztikák    a    portál    főszereplői,    amelyekben    a    jelenkori    történelmet    igyekszem    regisztrálni    és    a    Tisztelt    Olvasót    hozzásegíteni    a    tudatos politizáláshoz. Tartsanak velem, legyünk együtt politikailag inkorrektek! Őrizzük meg és szélesítsük a magyar keresztény-konzervatív gondolkodást! Hajrá Magyarország! Hajrá Visegrádi Négyek! Ez Európa jövője! Üdvözlettel, A szerkesztő publicisztikak@gmail.com A HONLAP TELJES TARTALMA, KÉPEK, SZÖVEGEK, VIDEÓK SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLLNAK!

Tovább

V4
group
Újdonság!
V4
group
V4
group
Újdonság!
Tisztelt Olvasó! Tudja Ön, mit jelent ma politikailag inkorrektnek lenni? Ha   erre   a   kérdésre   „nem”   a   válasz,   akkor   szeretettel   ajánlom   Önnek   a   PIP- et. A    publicisztika    egy    olyan    műfaja    a    nyomtatott    sajtónak,    amelynek megírása,   olvasása   és   értelmezése   széleskörű   politikai   tájékozottságot, értelmi   és   érzelmi   intelligenciát   igényel,   mindeközben   szórakoztató.   Ez   a reméljük   nem   kihalásra   ítélt,   minőségi   műfaj   sokkal   jobban   fejleszti   az ember   kritikus   gondolkodását,   a   racionális   értékítéletet,   a   felszín   alatti valóság   érzékelését,   mint   bármilyen   televíziós   vagy   rádiós   műfaj,   hiszen hagy időt a „befogadó” félnek az információk feldolgozására. Politikailag    inkorrektnek    lenni    nem    azt    jelenti,    hogy    a    politikát    vagy egymást       hibáztatjuk       a       sérelmeinkért.       Épp       ellenkezőleg!       A kommunikációnak     e     formája     ma     egyet     jelent     a     nemzeti     akarat érvényesítésével, a szuverenitásunkért folytatott szellemi küzdelemben. A   PIP   egy   új   történelmi   kor   hírnöke.   Egy   új   magyar   politikai   tudatosságé, amelyben   bizalommal   és   szeretettel   támogatjuk   vezetőinket,   hiszünk   a magyar   politikában.   Híd   a   politika   és   a   közvélemény   között.   Az   utolsó aranyhíd. Szeretem a politikát! Nem   szükséges   állandóan   a   múltban   keresnünk   hőseinket,   mert   ők   a jelenben   is   léteznek.   Csak   akkor   nem   vesszük   észre   ezt,   ha   értékítéletünk nem racionális, és nem érzékeljük a felszín alatti valóságot. Korszakváltás    történt    a    magyar    történelemben,    amelyet    Orbán    Viktor, Magyarország    miniszterelnöke    indított    el.    Pártja    immár    a    harmadik kormányzati   ciklusát   tölti,   a   magyar   állampolgárok   jelentős   többségének támogatását   élvezi.   Azon   munkálkodom   a   saját   hatáskörömön   belül,   hogy az egységes magyar gondolkodás erősödjön. Orbán    Viktor    nemzetközileg    elismert    politikus.    Munkásságát,    tartását, karizmáját   világszerte   figyelik,   követik,   irigylik.   Ennek   ellenére   azok,   akik nem   tájékozottak   a   hazai   és   a   világpolitika   témájában,   elutasító   és   durva kritikákat    fogalmaznak    meg    Magyarország    Kormányáról,    és    a    magyar miniszterelnökről.   Valahányszor   ez   történik,   azzal   a   magyar   társadalom nagyobbik    részének    méltóságát    is    megsértik.    A    középszerűség    ma    a legnagyobb ellensége a magyar egységnek. A politika formálja az életünket, és mi formáljuk a politikát. Megdöbbentő, hogy ma a magyarság 44%-ának nincs politikai meggyőződése! Aki a hazájáért nem vállal felelősséget, az saját magáért sem teszi!   Magyarország stabil! A többi országhoz képest hazánk megőrizte európai méltóságát. A magyar ember szabad, nálunk valódi demokrácia van és a magyar politika a kormánypártnak köszönhetően  a magyar érdekek mentén működik. Hazánknak saját nemzeti alaptörvénye, ezáltal jogbiztonsága van. A magyar miniszterelnök korszakváltó politikája, a Visegrádi Négyek együttműködése és a közép-kelet-európai demokráciáink,  a kontinens történelmének legnagyobb büszkeségei! A liberális hazai és világsajtó hazug kakofóniájában kívánok az igazságra fókuszálni, ebben a szellemiségben alkottam meg a PIP-et. A   PIP   részeként,   a   Gondoljuk   tovább!   rovatban   összegyűjtöttem   azokat   a rövid    idézeteket,    amelyek    zseniálisan    összegzik    a    jelenkori    történelem legfontosabb   tudnivalóit.   Ide   folyamatosan   kerülnek   majd   új   gondolatok. Zsenik fontos mondatai. Ugyanakkor,      a      2011.      április      25-én      életbe      lépett      korszakalkotó dokumentum,    Magyarország    Alaptörvénye    szintén    elérhető    a    PIP-en. Azoknak,    akiknek    kedvenc    elfoglaltságuk    a    politikusokat    szidalmazni, meleg   szeretettel   ajánlom   a   Fidesz-kormány   érdemei   című   részt,   fussák   át néhányszor, tekintsük át együtt, mi is történt itt az elmúlt esztendőkben. A   politikailag   inkorrekt   publicisztikák   a   portál   főszereplői,   amelyekben   a jelenkori     történelmet     igyekszem     regisztrálni     és     a     Tisztelt     Olvasót hozzásegíteni a tudatos politizáláshoz. Tartsanak   velem,   legyünk   együtt   politikailag   inkorrektek!   Őrizzük   meg   és szélesítsük a magyar keresztény-konzervatív gondolkodást! Hajrá Magyarország! Hajrá Visegrádi Négyek! Ez Európa jövője! Üdvözlettel, A szerkesztő publicisztikak@gmail.com A HONLAP TELJES TARTALMA, KÉPEK, SZÖVEGEK, VIDEÓK SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLLNAK!
V4
group

PiP